No103嫩模可乐Vicky私房东京热高叉连体衣泳池里湿身诱惑42P可乐Vicky轰趴猫

No103嫩模可乐Vicky私房东京热高叉连体衣泳池里湿身诱惑42P可乐Vicky轰趴猫

 禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。喻昌曰:无少阴证,「但重乍有轻时」,六字,早已指明。

膀胱府之卫为气分,膀胱府之荣为血分,热入而犯气分,气化不行,热与水结者,谓之犯卫分之里,五苓散证也;热入而犯血分,血蓄不行,热与血结者,谓之犯荣分之里,桃核承气汤证也。见血先后,以三焦热论。

云阴脉之海者,亦以人之脉络周流于诸阴之分,譬犹水也,而任脉则为之总会焉,故曰阴脉之海。若能于未□之先,早用麻黄汤汗之,汗出则解,必不致□,其或如上条之自□而解,亦无须乎药也。

此证当用酸枣仁,肺痿用麻子仁可也。故用桂枝汤去芍药之酸收,避无汗心下之满,加苓术之燥渗,使表里两解,则内外诸证自愈矣。

丹溪引《内经》“邪之所凑,其气必虚”为论,乃遗下文“留而不去,其病为实”一句;引“精气夺则虚”,又遗“邪气盛则实”一句;引“虚者正气虚”也,又遗“实者邪气实”也一句。伤寒,发热无汗,呕不能食,而反汗出濈濈然者,是转属阳明也。

而滑伯仁又曰∶陈氏之说,亦自有理,但为“不”之一字缠扰,牵强费辞,不若直以“不”字为衍文尔。荣受邪蒸,则汗出,精气因之而虚,故为荣弱,是荣中之阴气弱也。

Leave a Reply